STAFFORDSHIRE BULL TERRIER NA VÝSTAVÁCH

Jestliže vlastníte SBT, patříte mezi majitele dnes stále populárnějšího plemene. V současné době se prakticky nestane, aby se na výstavě nevyskytlo alespoň několik desítek jedinců plemene Stafordshire Bull Terrier.

O to důležitější je práce vystavovatele. Každý majitel SBT, jestliže chce se svým pejskem jezdit po výstavách, by si měl uvědomit reálnou potřebu umět dobře vystavovat, chce-li dosáhnout pěkných výsledků. Nejsou výjimečné případy, kdy relativně slabší pes vyhraje díky skutečnosti, že zkušený vystavovatel dokáže vyzdvihnout přednosti jeho exteriéru, zatímco majitel výborného psa ponechá vše výhradně na předpokladu, že jeho pes je prostě nejlepší a pak se jinému výsledku hrozně diví.

Je velmi důležité, aby práce s předvýstavní přípravou byla příjemná, jak pro psa, tak i pro jeho páníčka.

Co pro to tedy můžeme udělat…

·         vždy pracujeme se psem, který je vyvenčený, není příliš unavený. S nemocným nebo oslabeným psem nepracujeme NIKDY!

·         při nácviku na něj mluvíme a měníme intonaci hlasu, podle toho, zda se cvik daří či nikoliv. Mluvíme tiše, protože jednak pes slyší, daleko lépe než my, navíc  
  na výstavě není vhodné na psa povely pokřikovat, neboť tím rušíme všechny ostatní

·         s pejskem jednáme vlídně, ale trváme důsledně na provedení požadovaného úkonu. Chválíme za každý, byť sebemenší pokrok s velkým nadšením.

·         můžeme použít i odměny (piškoty, krekry, hračku)…psa můžeme odměnit i na výstavě v kruhu – nikde to není zakázáno. Je to pro něj velká motivace.

·         zásadně se vyvarujte trestů v průběhu nácviku. Nejhorším trestem může být ostře vyslovené FUJ! Nebo přiměřené cuknutí vodítkem, použité ve vhodném
  okamžiku.

·         pokud vidíme, že pes nepracuje se zájmem, změníme náplň, pohrajeme si s ním a k práci na předvádění se vrátíme později.

Pohyb v kruhu

Důležité je znát standart plemene. Dále musíme být schopni objektivně posoudit vzhled svého psa a zcela kriticky na něm najít všechny nedostatky, abychom s nimi mohli pracovat, a naopak, měli bychom na něm objevit jeho hlavní přednosti, neboť ty jsou největší „zbraní“ proti soupeřům.

·         v kruhu se pohybuje klusem, v protisměru hodinových ručiček

·         vodítko držíme v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, tedy uvnitř kruhu

·         posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, posouzení ve výstavním postoji a z detailní prohlídky (hlava, chrup, oči, tělo, končetiny, varlata…)

·         cílem snažení vystavovatele je předvést rozhodčímu psa v ideální psychické a fyzické kondici.

Výstavní postoj psa

 Výstavní postoj je nedílnou součástí vystavování. Není sporu o tom, že ve výstavním kruhu by měl pes stát „výstavně“. V každém případě je šikovné naučit psíka speciální povel pro bezchybný výstavní postoj, (stůj, zůstaň, pěkný, postoj…).
 
Postoj by měl vypadat takto: přední nohy mírně rozkročené, kolmo k podkladu, zadní v ideálním úhlu, jedna noha mírně zakročená. Zdvižený krk, hlava směřuje vpřed mírně nahoru, rovná hřbetní linie.

Nejlépe bude, když ke psu z pravé strany přiklekneme. Lehce přidržujeme na napjaté dlani pravé ruky hlavu psa pod tlamičkou, prsty natažené, neboť bychom jinak bránili pohledu rozhodčího. V levé ruce držíme vodítko, opět tak, abychom nebránili posuzování.

Výhodou uvedeného způsobu je možnost stálé kontroly psa i jeho průběžného opravování.

Při výstavním postoji se také prohlíží zuby a u pejsků varlata. Pejsky na tyto záležitosti připravujeme už od ranného dětství, aby prohlídkou nebyli překvapeni.


A ještě jedna rada závěrem.

Jakmile vstoupíte do výstavního kruhu, neměli byste se soustředit na nic jiného, než na svého psa a rozhodčího. Částečně musíte vnímat také své sousedy vystavovatele. Neměli byste se nechat rozptýlit poznámkami diváků, ani jiných majitelů, či chovatelů (někdy bohužel nejapnými, tu a tam urážlivými). Slabší nátury svou účast na výstavách časem vzdají, silnější vydrží a nenechají si vystavování, jako svého koníčka zprotivit. Naopak v něm najdou zalíbení a prima zábavu pro sebe i pro svého psa.Přeji Vám mnoho výstavních úspěchů a radosti z psích miláčků.